Menyknapp

Att jobba som skräddare

Skräddare är ett hantverksyrke där kunskap och färdighet går hand i hand. Detta är en gedigen utbildning som ger dig hantverksskickligheten inom mönsterkonstruktion, tillskärning och sömnad.

Utbildningen syftar till att tillgodose skrädderiernas och konfektionsbranschens behov av kompetens, att få kreativ personal som arbetar med den utveckling som krävs inom branschen.

Vi samarbetar med företag, skrädderier, teatrar, konfektionsföretag och andra aktörer över hela världen. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper i mönsterkonstruktion, manuellt så väl som digitalt och stor förståelse för passform, provning, felsökning och åtgärder.

Vårt mål är att din yrkesskicklighet ska leda till ett gesällbrev.
Ett gesällbrev öppnar upp för flera yrkesmöjligheter beroende på vad du vill arbeta med och hur du vill forma din framtid.

Yrkesområden

Som skräddare finns det många yrkesområden och roller att arbeta inom och möjligheterna är många. Vi brukar dela in arbetsområdet i tre sektorer - kultur, skrädderi och konfektion. Inom dessa finns olika typer av yrkesområden.

Kultur

Inom kultursektorn kan man till exempel arbeta med scenkostym till olika artister, shower, galor och liknande. Här finns även film, TV och reklam.
I Sverige har vi ett stort utbud på teatrar och operor runt om i landet.

Skrädderi

På ett skrädderi hittar vi oftast ändringsskräddare och skräddare som arbetar mer direkt mot privatpersoner eller mot företag. Det kan röra sig om att ändra befintliga plagg, sy upp ett nytt till en person eller kanske flera plagg av samma modell till ett företag.

Konfektion

Även inom konfektion finns det olika områden. Dels specialiserar sig företag mot olika produktgrupper, till exempel sport, vardag, fest eller dressat.
De finns olika storlekar på företag - vi har allt ifrån de stora konfektionsföretagen till så kallade microfabriker med betydligt mindre volymer av plagg som är på stark frammarsch i Sverige idag.

Efter din examen kan du arbeta som:

  • Skräddare - behärskar alla moment i tillverkning av ett plagg, konstruktion, tillskärning, provning och sömnad.

  • Tillskärare - konstruerar mönster och skär till plaggen på en teater. Ansvarar ofta för provningar.

  • Direktris/Mönsterkonstruktör/ Garment Technician
    - skapar mönster, måttlistor, specifikationer och instruktioner, ansvarar för avprovningar och kommunicerar med producenten. Allt arbete sker i avancerade CAD-program eller i andra typer av dataprogram.

  • Kostymmästare - skräddaren på en teater som tillverkar alla kostymer.

  • Ändringsskräddare - utför allt från enkla till avancerade och komplexa ändringar och justeringar på färdiga plagg för att de ska uppnå de krav som bäraren har.
Skräddare Nordiska Skräddarskolan

Publicerad:

Publicerad: