Menyknapp

Gesäll & mästarbrev

Skräddare är ett fantastiskt hantverksyrke med gamla anor som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Förr i tiden fanns det skräddare i nästan alla byar och samhällen.

Då det inte fanns några fabriker som tillverkade kläder fick man gå till skräddaren som tog fram sitt måttband och mätte på kroppen. Med måtten kunde skräddaren sen ta fram ett mönster och därefter skära till tyget och sy ihop plagget. Inom skrädderiyrket används benämningar på skräddare med olika slag av sysselsättning som i många fall är mycket gamla och ursprungligen från skråtiden, till exempel byxskräddare eller svartskräddare.

I Europa hade man redan på 1100-talet börjat organisera skräddarnas hantverk inom sitt skrå. Det svenska skråväsendet sträcker sig så långt tillbaka som till 1356. Skråväsendet var till för att styra vilka skräddare som fick lov att driva skrädderier runtom i landet. Varje nybliven gesäll fick fråga mästaren i den aktuella staden om man fick lov att starta sitt företag. Man värnade om sitt skrå och yrkesgrupp och det var vanligt att alla skrädderierna fanns på samma gata, den så kallade Skräddargatan.

Du har säkert hört uttrycket ”att sitta som en skräddare”. Det kommer ifrån att skräddaren satt uppe på ett bord med korslagda ben och alla nödvändiga redskap inom räckhåll kring sig för att kunna skrädda.

För att kunna bli skräddare var man tvungen att ”gå i lära” och arbeta som lärling hos en skräddarmästare i 3-4 år. Det var kutym att vandra från mästare till mästare, en s.k. gesällvandring, för att lära sig olika tekniker av hantverket. Efter avslutad lärlingstid fick man avlägga ett gesällprov för att visa sina kunskaper och därefter få sitt gesällbrev.

Logotyp

Gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 Gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 70 olika yrken.

För att ta Gesällbrevet krävs att ni har genomfört ett godkänt Gesällprov i enlighet med bestämmelserna. Därefter kan en ansökan skickas till Gesäll och Mästarbrevskansliet.

Mästerbrev

Mästarbrev

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare.

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen på Sveriges Hantverksråds hemsidaLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.). Mästarutbildningen inkluderar även en tillskärningsuppgift som görs i den löpande verksamheten under överinseende av en Mästare utsedd av Sveriges Skrädderiförbund.

Sveriges Hantverksråd

Det är hantverksrådet som har ett myndighetsuppdrag att utfärda och återkalla Mästarbrev. I detta arbete fastställer Hantverksrådet i samarbete med branschorganisationer, utbildningsorgan och företag provbestämmelser för Gesäll- och Mästarbrev.

www.hantverksrad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idag lever vi i ett helt annat samhälle, men behovet av skickliga hantverkare kvarstår. Alltfler efterfrågar kvalitet och expertis. Sveriges Hantverksråd vill ta det bästa ur hantverksyrkets historia och förankra det i samtiden. Genom våra Gesäll- och mästarutbildningar får du ett djupt yrkeskunnande, och för vidare en stolt tradition som skapat kompetenta hantverkare i århundraden. /Sveriges Hantverksråd Länk till annan webbplats.

Ansökan och bestämmelser

Hos oss läser alla studerande kursen Gesällarbete enligt gällande bestämmelser fastställda av Sveriges Skrädderiförbund. Du väljer själv om du vill skicka in ditt arbete för att få gesäll.

Här kan du läsa mer om gesäll- och mästarbrev samt göra ansökan till Nordiska Skräddarskolan.

Gesällbrevsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mästarebestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Publicerad: