Menyknapp

Backendutvecklare

bannerbild

Backendutvecklare

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Är du en kreativ problemlösare och intresserad av programmering? Som Backend-utvecklare arbetar du med tre viktiga komponenter i ett system – servers, databaser och applikationer.

Backend är en kombination av teknik och programmering som körs i bakgrunden och som interagerar med webbutvecklarens kod på klientsidan.

Som Backend utvecklare jobbar du nära produktägare och webbutvecklare i agila team för att skapa effektiva och säkra applikationer och webbsidor.

Du kan jobba som

 • Backend-utvecklare
 • Webbutvecklare
 • Systemintegratör
 • Systemutvecklare

Så studerar du

Utbildningen ges på heltid där föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämnings­uppgifter och workshops. ­Utbildningen ges i Uddevalla med direktsändning till Lidköping.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera branschföretag representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Kursinnehåll

Utbildningen har två spår, där du väljer en inriktning till andra året.

Kursens syfte är skapa en förståelse för att arbeta i den bransch som utbildningen leder till. Kursen syftar dessutom till att skapa en gemensam grund inför utbildningens övriga kurser genom föreläsningar och arbete med studieteknik och inlärningsmetoder.

I kursen behandlas byggandet av egna algoritmer och olika lösningar på programmeringsproblem i C#. Kursen ger en grundförståelse för utveckling i C# och ligger till grund för kommande kurser.

 

Innehåll:

 • Visual Studio
 • C# -syntax och semantik
 • Moduler, metoder, variabler, operatorer
 • Flödeskontroll och loopar
 • Grundläggande .NET Klassbibliotek
 • Sekventiell programmering
 • Klasser och objekt
 • Datastrukturer (ex. array, list, stack, kö)
 • Värdetyper och referenstyper

Kursens syfte är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om databaser, SQL-frågespråk och databasdesign. Den studerande ska kunna skapa databaser utifrån genomförd datamodellering.

 

Innehåll

 • Databashanteringssystem
 • Relationsdatabaser
 • Datamodellering
 • SQL-frågespråk
 • Databasdesign
 • Normalisering
 • Indexering
 • Stored procedures
 • Molnbaserad

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper i två av de språken som webbläsaren förstår; HTML för innehållet och CSS för utseendet.


Innehåll
:

 • Vanligt förekommande HTML-Element
 • Semantiska HTML-element för layout
 • CSS syntax och grundkoncept
 • Layout med CSS grid och flexbox
 • Responsiv design med media-queries

Kursen tar upp principerna bakom agil utveckling, kravställning och kundförståelse. Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper och förståelse för Agil systemutveckling och lättrörliga systemutvecklingsmetoder

Innehåll:

 • Det agila manifestet
 • Principerna bakom agila metoder
 • Agil estimering
 • Scrum
 • Kanban

Kursens syfte är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i PHP-programmering
 • Konfigurering av webbserver, ex XAMPP, Apache, Nginx
 • Integrerade utvecklingsmiljöer (IDE)
 • Syntax för programmering med PHP
 • Klasser och objekt
 • Datastrukturer
 • Formulärhantering
 • Felsökning och debugning
 • Versionshantering ex GIT
 • Säkerhet

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpad programmering och utveckling av serverbaserade applikationer. Utifrån tidigare kurser ska de studerande lösa ett utvecklingsbehov där datalager, tjänstearkitektur med webinterface ingår. Vidare tar kursen upp datalagring via en molntjänst.

Centralt är arbetet i agila utvecklingsteam och de verktyg och metoder som hör därtill.

Innehåll:

 • Tillämpa agil arbetsmetodik i systemutvecklingsprojekt
 • Verktyg för samarbete i utvecklingsprojekt, ex. Github projects, Trello, Jira, Azure Devops
 • Metoder för samarbete kring kod, ex. Gitflow, Kanban, Scrum
 • Tillämpning av HTML och CSS för webbgränssnitt
 • Serverlogik/Business logic med PHP
 • Molnhostad SQL-databas, ex. Azure, AWS

Kursens syfte är att den studerande får bekanta sig med utvecklarrollen och få en yrkesintroduktion genom praktiskt arbete på LIA-platsen. Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen, utvecklas sin i yrkesroll samt få en praktisk inblick i hur de kunskaper, färdigheter och kompetenser studenten har tillägnat sig används i arbetslivet.

Innehåll:

 • Deltagande i praktiskt arbete
 • Arbete med förekommande uppgifter för en junior i yrkesrollen
 • Samarbete med kollegor

ÅK 2 SPÅR 1 - PHP-utveckling

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i PHP-programmering och bygga webbapplikationer som håller god kodstandard i projekt.

Innehåll:

 • Objektorienterad PHP – klasser, objekt och arv (OOP)
 • Objektrelations mappning ORM
 • Variabler och parametrar
 • Kontrollstrukturer och loppar
 • Filer och parameteröverföring
 • Strängfunktioner
 • Kopplingar mot databaser (PHP Data Object)
 • Databaskommando (SQL-syntax och MySQL)
 • Designmönster (PHP MVC Framework)
 • Versionshantering (GIT)
 • Säkerhet
 • Felsökning/debugning

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter att bygga avancerade, robusta och säkra PHP-webbapplikationer med hjälp av ramverk. En viktig del är att inkludera open source-bibliotek i projekt och gör projekt tillgängliga för andra.

Innehåll:

 • Objektorienterad programmering (OOP)
 • Databasanvändning med ORM
 • Designmönster (PHP MVC Framework)
 • Kommandogränssnitt för ramverk (CLI)
 • Pakethantering (Composer)
 • Ramverk ex Laravel, Symfony
 • Skalbarhet
 • Versionshantering (GIT)
 • Statisk analys ex PHPStan, Psalm
 • Säkerhet ex cross-site scripting, SQL injection

Kursens syfte är att den studerande får omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och får på så vis träning i att utveckla ett professionellt förhållningssätt i rollen som backend-utvecklare. Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen, backend-utveckling i verkligheten, samt utifrån en kravspecifikation, med handledning, kunna utveckla webbapplikationer och delta i professionellt utvecklingsarbete

Innehåll:

 • Deltagande i skarpt utvecklingsarbete
 • Arbeta med förekommande uppgifter för en junior i yrkesrollen
 • Professionellt samarbete med kollegor och förekommande intressenter
 • Planering, genomförande och rapportering av givna arbetsuppgifter

Kursens syfte är att den studerande skall omsätta sina teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som denne tillskansat sig genom utbildningen, genom att planera, genomföra och utvärdera en webb-baserad systemlösning i grupp om minst två personer.

Målet med kursen är att den studerande självständigt genomför en lösning med ett webb-baserat verktyg från kravspecifikation och tidsestimering till koncept och färdig produkt.

Den studerande formulerar och genomför egna lösningar av tekniska delmoment samt tar ansvar för kvalitetssäkring och testning. Detta för att självständigt kunna ansvara för planering och genomförande av ett systemutvecklingsprojekt. Dokumentationen skall förutom rapport innehålla finnas systemdokumentation, projektbeskrivning och presentation.

ÅK 2 SPÅR 2 - C#.NET-utveckling

Kursens syfte är att den studerande fördjupar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering i C# samt att hantera information i relationsdatabaser. Den studerande fördjupar sina kunskaper och färdigheter när det gäller att skapa och göra anrop till databaser.
 • Objektorienterad programmering i C#
 • Databashantering, ex SQL Server
 • ORM, ex. Entity Framework
 • SQL och LINQ-frågespråk
 • Granskning av annans kod ( code reviews )

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att skapa webb- och systemapplikationer. Den studerande lär sig även att skapa skalbara tjänster på webben och utveckla mot molnet.

Innehåll:

 • NET Framework
 • MVC (Model-View-Controller)
 • NET Web API
 • AZURE
 • HTTP

Kursens syfte är att den studerande får omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och får på så vis träning i att utveckla ett professionellt förhållningssätt i rollen som backend-utvecklare. Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen, backend-utveckling i verkligheten, samt utifrån en kravspecifikation, med handledning, kunna utveckla webbapplikationer och delta i professionellt utvecklingsarbete

Innehåll:

 • Deltagande i skarpt utvecklingsarbete
 • Arbeta med förekommande uppgifter för en junior i yrkesrollen
 • Professionellt samarbete med kollegor och förekommande intressenter
 • Planering, genomförande och rapportering av givna arbetsuppgifter

Kursens syfte är att den studerande skall omsätta sina teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som denne tillskansat sig genom utbildningen, genom att planera, genomföra och utvärdera en webb-baserad systemlösning i grupp om minst två personer.

Målet med kursen är att den studerande självständigt genomför en lösning med ett webb-baserat verktyg från kravspecifikation och tidsestimering till koncept och färdig produkt.

Den studerande formulerar och genomför egna lösningar av tekniska delmoment samt tar ansvar för kvalitetssäkring och testning. Detta för att självständigt kunna ansvara för planering och genomförande av ett systemutvecklingsprojekt. Dokumentationen skall förutom rapport innehålla finnas systemdokumentation, projektbeskrivning och presentation.

Förkunskaper

Om du saknar någon av kurserna ovan finns möjlighet att bli behörig antingen genom reell kompetens eller genom att läsa upp kurser via din lokala Vuxenutbildning.

Här kan du läsa om reell kompetens och hur du kan bli behörig till utbildningen Länk till annan webbplats.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av ett test i matematik och programmering.

Särskilt prov ger maximalt 20 p

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt