Menyknapp

Intervju med Daniel på Empir Industry

Jag jobbar som VD på Empir Industry som är ett företag specialiserat på att bygga mjukvara för smarta fabriker. Genom att digitalisera produktion och logistik i Sveriges industrier kan vi öka produktiviteten och på så sätt undvika att man flyttar produktionen utomlands.

Digitaliseringen pågår för fullt i alla branscher och i vår målgrupp, tillverkande industri är det mycket fokus på begreppet ”Industri 4.0”. Där använder man ny teknik som mjukvaror specialanpassade för produktionsprocesser, uppkopplade sensorer, molnplattformar och verktyg för artificiell Intelligens & machine learning för att bygga nya digitala ekosystem.

I dessa ekosystem kan fabrikerna kopplas ihop digitalt med sina produkter samt även med andra fabriker eller aktörer i värdekedjan. På så sätt kan man skapa ett större värde för kunden som kan erbjudas helt nya digitala tjänster till sin produkt.

Varför behövs Backend-utvecklare?

Det finns ett stort behov av systemutvecklare för att kunna förverkliga digitaliseringen i alla områden, både i nuläget och framöver. För Empir Industry är det mycket betydelsefullt att få vara med och ta fram utbildningen som Backend-utvecklare som matchar de behov som finns på arbetsmarknaden, och inte minst för att säkra vår egen kompetensförsörjning framåt.

Ledningsgruppen för YH Backend-utvecklare

Daniel Johansson, VD på Empir Industry

Publicerad:

Publicerad: