Menyknapp

E-commerce Product manager

bannerbild

E-commerce Product manager

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Utbildningen för dig som vill utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar som skapar långsiktig affärsnytta. Du får gedigen grund i samtliga delar inom e-handelsområdet: e-handelslösningar, affärsmodeller, omnihandel, digital marknadsföring och analys, Agil utveckling och produktledning.

Som E-Commerce Product manager kommer du kunna driva och leda utvecklingsprocesser och ser till att produkt/lösning är i fokus och i linje med företagets marknadsstrategi och affärsplan. Du blir en viktig länk mellan marknad, kund, affären, utvecklingsteam och ledning.

Du kan jobba som

  • E-Commerce manager
  • E-handelsansvarig
  • Marknadskoordinator
  • Affärskonsult inom e-handel
  • Projektledare inom e-handel

Så studerar du

Utbildningen ges på heltid där föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämnings­uppgifter och workshops. ­Utbildningen ges i Uddevalla med direktsändning till Lidköping, Falkenberg och Borås.

Arbetslivets medverkan

YH-utbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Du som studerande har därmed möjlighet att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb. Några av de företag som tagit fram och medverkar i utbildningen är:

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Kursinnehåll

I kursen introduceras den studerande i handelns uppbyggnad, organisering, utveckling och betydelse för ett hållbart samhälle. Kursen ger inblick i handelns digitala utveckling – både i den fysiska butiken och inom e-handel. Begreppen Omnikanal och Unified Commerce är viktiga delar i kursen.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper om affärssystem och e-handelslösningar för en rik kundupplevelse och omnikanalhandel. Ett affärssystem består av olika moduler för redovisning, order- och lagerhantering, inköp, kassa. Genomgång av grundläggande funktioner i e-handelsplattformar som administration av produkter, order, katalog- och produktnavigering, kassa, kundkonto, design, marknadsföring och försäljningsoptimering. Integrationsmöjligheter mot delsystem som t.ex. betalsystem, frakt- och logistik, marknadsplatser


Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper i sökmotoroptimering (SEO) och webbanalys. SEO delen är det fokus på relevanta sökord, länkar, text, innehåll, indexering, on-page/off-page. I webbanalys delen är fokus på att sätta målvärde (KPI) och sedan mäta och analysera med Google Analytics.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper i att organisera och driva mindre till medelstora utvecklingsprojekt inom webb-/e-handel. Kursen tar upp grunderna i projektarbete med agila metoder med fokus på Scrum-metodik och roller

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i digital marknadsföring för att kommunicera företagets varumärke och budskap på rätt sätt och i rätt kanaler. Den studerande lär sig att arbeta strategiskt med marknadsföring i sociala medier för att öka företagets digitala närvaro.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper i webbteknik och en introduktion till User Experience Design (UX). UX handlar om upplevelsen av att använda en produkt eller ett system. I webbteknik tar kursen upp grunderna i webbdesign och skapande av webbplatser med HTML och CSS. I UX delen är det fokus på att göra målgruppsanalys, ta fram User Stories, Personas, designa gränssnitt (wireframes) och användbarhetsstudier. I utveckling och design är det viktigt att produkten och tjänsten upplevs som användarvänlig, ändamålsenlig, enkel, snabb och ger en stark kundupplevelse

Kursen syfte och mål är att den studerande utvecklar kunskaper inom Product management för utveckling av webb och e-handelslösningar. I kursen är det fokus på helheten och bryggan mellan användare, tekniken och affären. En produktledare ansvarar för att produkt och lösningar utformas så önskade effekter uppstår i användning. I ramverket kring Product management tas produktstrategier, produktplanering upp samt begrepp som Roadmap, Release och Launch.

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i grundläggande affärsekonomi och ekonomistyrning. I kursen studeras lönsamhet, nyckeltal, budget, prissättning, affärsnytta och samband mellan ekonomiska begrepp. I kursen tas också upp kalkylprogram för beräkningar, datahantering och analys samt tolkning av olika ekonomiska rapporter.

Kursens syfte och mål är att fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter i e-handelsrelaterad utveckling kring e-handelsplattform, affärssystem och integrationer mot delsystem. Allt från optimering av standardfunktioner till mer avancerad katalogmodellering, ordersystem, API för olika delar av systemlösningen. Det är fokus på e-handelslösningen där affärssystem, e-handelsplattform och delsystem som CRM, BI, PIM ingår.

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla sina kunskaper i bildbehandling och grafisk layout. Det är fokus på grunderna i att hantera och redigera bilder, bildkomposition, bildframställning, bildanalys, färghantering och grafik för mobila plattformar. Det handlar även om att kombinera text, bild och layout till ett säljande material.

Kursens syfte och mål är att praktiskt tillämpa de teoretiska kurserna i utbildningen. Den ska bidra till bilden av hur företaget arbetar när det gäller e-handelslösningar. Det handlar om att få inblick i marknads- och affärsplan för digitala strategier och att arbeta service- och kvalitetsmedvetet med
ständiga förbättringar för ökad kundupplevelse.

Kursens syfte och mål är att praktiskt tillämpa de teoretiska kurserna i utbildningen. Den ska bidra till bilden av hur företaget arbetar när det gäller produktledning, e-handels- och affärssystemlösningar med integration mot delsystem, t.ex. CRM, PIM etc. Det handlar om att få inblick i företagets produktplanering, agila utvecklingsprocess, kravhantering för e-handels- och affärssystemlösningar.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper genom att göra en muntlig och skriftlig presentation av ett utvecklingsprojekt inom e-handel. Det förslag som den studerande presenterar ska kunna bidra till företagets utveckling av koncept för e-handel.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom särskilt prov.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Läsförståelse – branschspecifik text
  • Skriftliga uppgifter

Särskilt prov ger maximalt 25 p

Poängen från urvalet sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt

Röster om utbildningen