Menyknapp
Bakgrundsbild för Uddevalla Yrkeshögskola

Vi bygger broar till din framtid

Tillsammans med arbetslivet formar vi våra utbildningar så att de uppfyller morgondagens behov. På så sätt kan vi matcha människor med yrken och kompetens som arbetsmarknaden behöver.

Några platser kvar på höstens utbildningar

Öppet för sen ansökan

Vi har ett fåtal platser kvar på några av utbildningarna som startar i augusti. Var snabb och knip din plats!

Läs mer om utbildningarna här
Vilken utbildning passar dig?

Här är höstens utbildningar

Välj en utbildning som leder till drömjobbet. Hos oss kan du studera både YH-utbildningar och Högskoleprogram.

Sök utbildning
Sök en utbildning hos oss

Så här söker du

Här finns all information du behöver för att söka en utbildning på Uddevalla Yrkeshögskola.

Läs mer

Nyheter

Behöver du studievägledning?

Vi erbjuder stöd under din studietid

Kalender

Frågor och svar

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din YH-utbildning är förlagd ute på en arbetsplats där du får praktisera det du lärt dig på utbildningen. Du får arbetslivserfarenhet och skapar kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Våra YH-utbildningar är kostnadsfria, men du betalar själv för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid, dvs en poäng/dag. 200 YH-poäng motsvarar ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier osv.

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Ja! Inom yrkeshögskolan kan du bli behörig på olika sätt, även om du inte uppfyller alla behörighetskrav. Du kan söka med s.k. reell kompetens eller läsa in kurser du saknar via Komvux.


Tänk på att en utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan. Utöver de schemalagda föreläsningarna krävs tid och fokus för individuella studier och grupparbeten. Du känner själv om det funkar för dig att kombinera studier med extrajobb.