Menyknapp

Digital butiksledare

bannerbild

Digital butiksledare

Längd: 1,5 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-01-09

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 17 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

En utbildning för dig som vill utvecklas som butiksledare och är nyfiken på ny teknik. Dagens och framtidens butik omfattar både fysisk och digital handel som samverkar i kundresan och butiksledare behöver förstå e-handels roll som ett komplement till den fysiska handeln.

I utbildningen lär du dig om butiksledning för att kunna ansvara för försäljning, drift, butikens resultat och sätta kunden i fokus. Du utvecklas mot att bli en bra ledare, en duktig säljare och tänka resultatorienterat. Du lär dig om digitala butikskoncept för att knyta ihop den fysiska och digitala kundresan.

Efter utbildningen har du en strategisk och operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

Distans

Det är en heltidsutbildning på distans i ett anpassat format så du ska kunna studera och delvis jobba samtidigt. Upplägget är sådant att du kan välja att vara med på lektion i realtid en till två dagar per vecka beroende på kurs eller välja att ta del av lektionen inspelad dagen efter. Till varje lektion finns det uppgifter och möjlighet till handledning.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet.

Kursinnehåll

I kursen introduceras den studerande i handelns uppbyggnad, organisering, utveckling och betydelse för ett hållbart samhälle. Kursen ger inblick i handelns digitala utveckling - både i den fysiska butiken och inom e-handel. Begreppen Omnikanal och Unified Commerce är viktiga delar i kursen.

Kursen syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i digital marknadsföring för att kunna kommunicera företagets varumärke och budskap på rätt sätt och i rätt kanaler. Den studerande lär sig att arbeta strategiskt med marknadsföring i sociala medier för att öka företagets digitala närvaro.

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i digital butiksutveckling och vad det innebär att vara en datadriven butik. I kursen ligger fokus på att skapa en gemensam kundupplevelse i alla säljkanaler. Det handlar om att samordna sortiment, prisbild och budskap. I kursen tas grunderna upp inom Visual Merchandising (VM) och digitala tekniker/tjänster i butik.

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i strategiskt och operativt säljarbete inom sales management. Kursen tar upp säljarens roll och vad som ingår i säljledning. Vidare tar kursen upp hur försäljningsmål förhåller sig till företagets övergripande marknadsmål. En gångomgång görs av olika säljstödsystem som till exempel Point-of-Sales (POS), Customer relationship management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) för analys av kund- och marknadsdata.

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i säljteknik med fokus på personlig försäljning i digitala och datadrivna butiksmiljöer. I kursen tas olika säljmetoder och strategier upp och hur det tillämpas i säljsamtal i digitala butiksmiljöer med olika säljstödsystem och digitala tekniker/tjänster i butik. Den studerande lär sig driva kvalificerat säljarbete mot uppsatta mål

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i grundläggande ekonomistyrning och affärsjuridik som är relevant inom handel och butiksledning. I kursen studeras lönsamhet, nyckeltal, budget, affärsnytta, prissättning och samband mellan ekonomiska begrepp. I kursen studeras också det juridiska regelverk som en butiksledare behöver kunna inom arbetsrätt, köp- och konsumenträtt, GDPR, avtalsrätt och arbetsmiljö för att lösa juridiska problemställningar.

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i förändringsledning för att leda och driva en butik med digitalt koncept. Kursen tar upp metoder och begrepp kring organisation och ledarskap och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Kursen ger en inblick i vikten av kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en verksamhet.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken och ges träning i yrkesrollen. I kursen är det fokus på sälj- och marknadsaktiviteter.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra kvalificerade arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken och ges träning i yrkesrollen. I kursen är det fokus på butiksutveckling och förändringsledning.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett digitalt projekt inom Store Management. I examensarbetet ska den studerande ge förslag på lösningar på en egen problemformulering eller ett uppdrag från arbetslivet. Examensarbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt och försvaras vid en opposition.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

  • Grundläggande behörighet. Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär. Öppnas i nytt fönster.

  • 1 års yrkeserfarenhet på minst halvtid från handel, butik eller service.

    I din ansökan ska yrkeserfarenheten styrkas genom ett Arbetsintyg som ska innehålla; Företagets namn och logotyp, start- och slutdatum för din anställning, omfattning (hel- eller deltid) och en beskrivning av dina arbetsuppgifter. Intyget måste vara signerat. Anställningsavtal godtas inte som underlag.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom särskilt prov.

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Svenska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 20p)

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Poängen från urvalet sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Grafik
Ansökan öppen
Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Längd: 1,5 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-01-09

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 17 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt

Röster om utbildningen